Усамљеност

Усамљеност

Усамљеност, осећање социјалне изопштености,искључености, данас је један од великих не самоиндивидуал..

Ткање

Ткање

Иван А. Иљин (Појуће срце – књига тихих сазрцања)..